"W opinii zarządu spółki, realizacja programu skupu akcji własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich" - czytamy w komunikacie.

"Spółka nabywać będzie akcje własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach:

i) Łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach programu skupu akcji własnych nie przekroczy 638 096 akcji własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio akcji własnych, w związku z czym określona powyżej liczba akcji własnych [...] stanowić będzie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki.

ii) Łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych, łącznie z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 12 442 872 zł.

iii) Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na rynku regulowanym.

iv) Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia akcji własnych przez spółkę, niezależnego obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji spółki na rynku regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 19,5 zł za jedną akcję własną" - czytamy dalej.

Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia uchwały walnego zgromadzenia do 30 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych, zaznaczono.

Po zakończeniu programu skupu akcji własnych, zarząd niezwłocznie zwoła walne zgromadzenie celem podjęcia umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu, podsumowano.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)