"Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do stanu na 31 marca 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmiot, któremu powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący 62 mln euro na dzień 30 czerwca 2020 r., co stanowi spadek o 2,7% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2,255 mln euro na dzień 31 marca 2020 r. Główną przyczyną spadku jest spowolnienie aktywności handlowej w nieruchomościach spółki, przede wszystkim w Galerii Północnej (Warszawa, Polska), oraz w Ada Mall (Belgrad, Serbia)" - czytamy w komunikacie.

W wyniku spadku wartości księgowej kredyty powiązane z powyższymi nieruchomościami handlowymi nie będą już spełniać warunków covenantów finansowych określonych w ich umowach według stanu na 30 czerwca 2020 r. :

• dla kredytu w wys. 188,7 mln euro udzielonego przez Bank Pekao spółce zależnej GTC prowadzącej projekt Galeria Północna covenanty w zakresie wskaźników LTV (kredyt do wartości) oraz DSCR (wskaźnik pokrycia zadłużenia) nie będą spełnione 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym kredyt zostanie przeklasyfikowany na zobowiązanie bieżące, ze względu na niespełnianie odpowiednich covenantów kredytów. Ponadto spółka rozpoczęła negocjacje w bankiem finansującym w celu uzyskania uchylenia powyższych covenantów lub osiągnięcia porozumienia w zakresie poluzowania obecnych covenantów finansowych.

• dla kredytu w wys. 60,8 mln euro udzielonego przez Banka Intesa ad Beograd, Vseobecna Uverova Banka a.s. oraz Privredna Banka Zagreb d.d.spółce zależnej GTC prowadzącej projekt Ada Mall covenant w zakresie wskaźnika DSCR, który nie zostałby spełniony, został uchylony przez banki 30 czerwca 2020 r. do końca czerwca 2021 r.

• dla kredytu w wys. 128,8 mln euro udzielonego przez Erste Group Bank AG and Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG spółce zależnej GTC (Galeria Jurajska) covenant w zakresie wskaźnika DSCR został uchylony 30 czerwca 2020 r. do końca czerwca 2021 r., podano również.

Spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową, która umożliwia wypełnienie zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia, podkreślono.

"Grupa GTC wprowadziła różnorodne środki w zakresie wsparcia najemców i promocji wydatków konsumenckich, takich jak obniżka czynszu, dopuszczenie ratalnej płatności czynszu, uchylenie kosztów odsetkowych od opóźnionych płatności i opłaty serwisowej. W zależności od zakresu i długości trwania pandemii COVID-19 grupa GTC może być zmuszona do rozszerzenia zakresu pomocy najemcom w całym swoim portfelu" - podumowano.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)