Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji kontraktu nie może przekroczyć 18 122 500 mln zł netto. Umowa ramowa będzie obowiązywać do 21 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację. Zamówienia będą realizowane cząstkowo, w zależności od potrzeb partnera, podano w komunikacie.

"Skala realizowanych oraz planowanych inwestycji kolejowych sprawia, że z optymizmem patrzymy na przyszłą współpracę z partnerami z tego sektora gospodarki. Systematycznie zwiększamy portfel zamówień, dbając o jego rentowność. Dzięki sieci nowoczesnych zakładów przetwórczych, charakteryzujących się dużym zapasem mocy, możemy efektywnie odpowiadać na zgłaszany popyt. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne, wspierane m.in. regulacjami krajowymi i unijnymi, zmierzającymi do zaostrzania norm środowiskowych i skali przetwarzania odpadów oraz sprawdzony model działania sprawiają, że widzimy duży potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu" - skomentował prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)