Pomoc jest przyznawana w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, gdy tymczasowe zaprzestanie połowów spowodowane epidemią COVID-19 ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r.

Wysokość wsparcia za każdy dzień zaprzestanie działalności powołowej zależy od długości całkowitej statku armatora i wynosi: poniżej 10 m – 950 zł; od 10 m do 11,99 m – 1 050 zł; od 12 m do 18 m – 1 450 zł; od 18,01m do 24 m – 1 750 zł; powyżej 24 m – 2 250 zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej) do 30 lipca 2020 r.

Reklama

Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. (PAP)

awy/ drag/