"W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki poza akcjami posiadanymi przez wzywającego)" - czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 1,45 zł za jedną akcję.

Zapisy zaplanowano na okres od 11 sierpnia do 9 września. Przewidywany termin zawarcia transakcji to 14 września, a termin rozliczenia transakcji przewidywany jest do 17 września br.

Famur w wyniku wezwania zamierza posiadać, łącznie z 11 431 625 akcjami Primetech, które są już jego w posiadaniu, 15 609 833 akcje, uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Primetech oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)