"Zgodnie z umową, inwestor zamierza dokonać inwestycji w spółkę w drodze objęcia 500 000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej kwocie finansowej na poziomie 5 mln zł. Akcje serii D będą obejmowane przez inwestora w zamian za wkłady pieniężne. Inwestor zobowiązał się do nie zbywania powyżej opisanych akcji przez okres 1 rok od daty podjęcia uchwały o emisji akcji serii D" - czytamy w komunikacie.

Celem podwyższenia kapitału, spółka zobowiązała się do zwołania walnego zgromadzenia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, podano również.

Arts Alliance S.A. to współfinansujący producent oraz wydawca gier na PC i konsole. Wśród jego kluczowych założeń jest angażowanie się w projekty o wysokim potencjale sprzedaży oraz zwiększanie przychodów z produkcji własnych gier. W strukturach grupy kapitałowej znajduje się Hyperion Alfa ASI SKA pełniący rolę inwestycyjną. Spółka jest także akcjonariuszem studia deweloperskiego Kool2Play S.A. oraz pośrednio udziałowcem agencji marketingowej KoolThings, jak również posiada udziały w Nakayama Games Sp. z o.o.

(ISBnews)