"Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2019 rok w kwocie 112 739 473,1 zł, w następujący sposób:

1. kwotę 56 315 220 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;

2. kwotę 56 424 253,1 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)