"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 32 504 367,62 zł:

a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17 559 922,24 zł tj. 2,32 zł na każdą akcję spółki uczestniczącą w dywidendzie;

b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14 944 445,38 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 3 września 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy 11 września 2020 r.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)