"Zarząd ML System […] po zakończeniu w dniu 30 lipca 2020 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii E, postanowił ustalić cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 80 zł za jedną akcję serii E" - czytamy w komunikacie.

Inwestorzy obejmą 730 tys. akcji. Zawarcie umowy objęcia walorów nastąpi do 5 sierpnia.

"Cena emisyjna w wysokości 80 zł uwzględnia ponad 10-proc. premię względem uśrednionej ceny waloru z ostatnich 20 dni. Fakt ten stanowi potwierdzenie zaufania do spółki oraz pozytywnego przyjęcia założeń strategicznych na lata 2020 - 2024, bazujących na produktach 'nowej ery kwantowej'" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostały zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie o równowartości 100 tys. euro. Proces budowy księgi popytu został zakończony w ciągu jednego dnia.

Kapitał pozyskany z emisji akcji E zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu Active Glass, przypomniano także.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)