"Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze, ogłoszonym w dniu 22 czerwca 2020 r. przez działających w porozumieniu pana Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz spółkę KMW Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, informuje niniejszym, iż w wyniku wezwania zawarto 30 lipca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było łącznie 841 224 akcje" - czytamy w komuniacie.

Zgodnie z pkt. 3 wezwania kupującym akcje jest KMW Investment Sp. z o.o., która nabędzie prawa z akcji w dniu rozrachunku transakcji tj. 31 lipca 2020 r., podano także.

Wcześniej tj. pod koniec czerwca Krzysztof Jędrzejewski (posiadający 31,93% udziału w kapitale zakładowym Mostostalu Zabrze) i KMW Investment (nieposiadająca żadnych akcji spółki) zawarli porozumienie i ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Mostostal Zabrze. Nabywający, którym jest KMW Investment informował wówczas, że zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 34,07% głosów z akcji, którym odpowiada 25 407 479 akcji. Akcje objęte wezwaniem były nabywane po cenie 0,73 zł za jedną akcję.

Krzysztof Jędrzejewski jest podmiotem dominujących wobec KMW Investment.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)