Przegląd obu dyrektyw będzie miał zasadnicze znaczenie dla określenia, w jaki sposób polityka energetyczna dotycząca odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej przyczyni się do osiągnięcia klimatycznych i środowiskowych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

„Aby zrealizować ambicję Europejskiego Zielonego Ładu, zaczęliśmy oceniać możliwość wprowadzenia bardziej ambitnych celów klimatycznych do 2030 r. i różnych scenariuszy, aby je osiągnąć. Oczywiste jest, że każda droga do neutralności klimatycznej wymaga zwiększenia skali i przyspieszenia produkcji energii odnawialnej oraz wzmocnienia naszych działań w zakresie efektywności energetycznej. Musimy rozważyć wszystkie narzędzia, jakie mamy, aby to się stało" - powiedziała komisarz ds. Energii Kadri Simson.

Konsultacje dotyczący dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii mają dać odpowiedź na to, czy cel UE w zakresie energii odnawialnej wynoszący co najmniej 32 proc. na 2030 r. powinien zostać podniesiony i czy inne elementy dyrektywy wymagają dostosowania do Europejskiego Zielonego Ładu.

Konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej ocenią skuteczność obowiązujących przepisów, aby osiągnąć cel w zakresie efektywności energetycznej wynoszący co najmniej 32,5 proc. do 2030 r.

Do września 2020 r. Komisja Europejska ma przedstawić plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 r. Taki zapis znalazł się w zaprezentowanym na początku marca projekcie prawa klimatycznego. Obecnie cel ten to 40 proc.

Propozycja KE dotycząca prawa klimatycznego jest również elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu nowej KE, który ma sprawić, że do 2050 r. Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ kar/