"Celem zmiany rynku notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zwiększenie transparentności spółki w oczach inwestorów oraz poszerzenie ich bazy, co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji" - czytamy w komunikacie.

Drugim argumentem za przeniesieniem notowań jest zwiększenie zaufania do spółki przy współpracy z zagranicznymi partnerami, podano również.

Letus Capital prowadzi działalność w oparciu o dwa filary - doradztwo w zakresie finansów dla przedsiębiorstw oraz rozwój nowych technologii. Spółka notowana na rynku NewConnect od 2009 r.

(ISBnews)