Biuro Rzecznika Finansowego podało w środę w komunikacie, że Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie oraz przeciwko Santander Bank Polska o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka, która zdaniem Rzecznika Finansowego jest nieuczciwa, polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji. RF powołuje się na wiążącą w tej sprawie wykładnię Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r.

"Praktyka naszego banku jest zgodna z prawem i dobrymi obyczajami. Bank Handlowy stosuje przepisy prawa polskiego, interpretując je zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej i uwzględnia w tym zakresie wskazywany przez Rzecznika Finansowego wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - zapewniła Wałdoch w komentarzu przekazanym PAP.

Wskazała, że wyrok w sposób istotny zmienia interpretację dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie umów o kredyt konsumencki, nadając jej znaczenie sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. "Powyższa zmiana wpłynęła na sposób wykładni przepisów krajowych, którą bank uwzględnił w swojej praktyce" - podkreśliła.

Wyjaśniła ponadto, że umowy zawarte po dacie wyroku w przypadku ich wcześniejszej spłaty będą rozliczane zgodnie z wytycznymi płynącymi z tego wyroku i rekomendacji UOKiK i Rzecznika Finansowego.

Zastrzegła, że zasada wykładni prawa krajowego w sposób zgodny z prawem Unii Europejskiej nie może jednak naruszać zasady niedziałania prawa wstecz.

Reklama

"Dlatego bank stosuje nową wykładnię art. 49 UKK jedynie do umów zawartych od daty wydania Wyroku TSUE. W okresie poprzedzającym Wyrok, bank dołożył należytej, właściwej staranności dostosowując swoją działalność do obowiązującej treści art. 49 UKK oraz działając zgodnie z najlepszymi w tym czasie praktykami rynkowymi" - dodała rzeczniczka.

Odnosząc się do pozwu Rzecznika Finansowego bank Santander poinformował w środę PAP, że rozlicza prowizję w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Wyjaśniono, że zwrot części prowizji dotyczy umów kredytów konsumenckich do których zastosowanie ma art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, zawartych od 18 grudnia 2011 roku i dla których całkowita przedterminowa spłata nastąpiła od 16 maja 2016 roku.

Dane biura RF wskazują na rekordowy napływ wniosków o postępowanie interwencyjne od osób, które przed terminem spłaciły kredyty konsumenckie. Domagają się one zwrotu części kosztów, w tym prowizji i opłat przygotowawczych, proporcjonalnie do okresu wcześniejszej spłaty.

Zgodnie z informacją RF, w I półroczu 2020 r. Rzecznik otrzymał 2277 wniosków o takie interwencje. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy klienci wystąpili z takimi wnioskami 1083 razy. Do dnia 29 lipca 2020 r. ponad 40 procent wszystkich skierowanych do Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w tym roku wniosków o interwencje w sprawach indywidualnych klientów dotyczyło właśnie tego zagadnienia. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/