Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przypomniał we wtorkowym komunikacie, że tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadziła ochronę konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.

UOKiK wskazał, że jednym z przyjętych w pakiecie rozwiązań jest możliwość zawieszenia wykonywania umowy kredytowej, tzw. ustawowe wakacje kredytowe, które dają konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do trzech miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat. Z tego rozwiązania może skorzystać osoba, która w wyniku pandemii straciła pracę lub inne główne źródło dochodu.

"Z sygnałów napływających do UOKiK m.in. od stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu wynika, że banki mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać konsumentom skorzystanie z tego prawa. Konsument zwracający się do banku z prośbą o udzielenie ustawowych wakacji kredytowych, nawet jeśli spełnia warunki, może nie otrzymywać propozycji skorzystania z tego rozwiązania oraz pełnej informacji o warunkach zawieszenia spłaty rat. Według sygnałów, które do nas docierają, może on nie otrzymywać jakiejkolwiek informacji ani potwierdzenia warunków zawieszenia wykonywania umowy, jest jednak nakłaniany do skorzystania wyłącznie z bankowego memorandum" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK.

Z informacji, które dotarły do UOKiK wynika, że w wielu przypadkach konsumenci otrzymują w bankach wyłącznie ofertę skorzystania z bankowego, kosztownego memorandum kredytowego także wówczas, gdy zwracają się o ustawowe, darmowe wakacje kredytowe i spełniają ustawowe kryteria do ich udzielenia.

Urząd podkreśla, że tzw. ustawowe wakacje kredytowe zostały przyjęte "w trosce o gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii". Znalazły się w tarczy antykryzysowej jako jedno z ważnych rozwiązań chroniących konsumentów na rynku finansowym.

Reklama

"Wszcząłem postępowanie wyjaśniające w tej sprawie – sprawdzimy w nim czy w warunkach oferowania ustawowych wakacji kredytowych oraz w sposobie informowania o tym rozwiązaniu przez 26 banków dochodzi do wspomnianych nieprawidłowości. Jeśli niepokojące informacje przekazane do Urzędu się potwierdzą, będę wyciągał konsekwencje prawne wobec tych banków, które oferując korzystne dla siebie rozwiązania, naruszyły interes i prawa konsumentów" – zapowiedział Chróstny.

UOKiK zachęca do informowania Urzędu konsumentów, którzy spotkali się z problemami dokonania zawieszenia wykonywania umowy kredytowej na postawie przepisów ustawy zawartych w tarczy antykryzysowej 4.0. Informacje można przesłać na adres mailowy monitoring@uokik.gov.pl.

Urząd przypomina, że zgodnie z ustawowymi wakacjami kredytowymi, kredytobiorca ma prawo m.in. do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej kredytu konsumenckiego, hipotecznego i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.

Ponadto, kredytobiorca ma prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej - będą mogli skorzystać z tego ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne główne źródło dochodu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.

"Jeśli konsumentowi bank wcześniej udzielił zawieszenia spłaty kredytu na warunkach komercyjnych – konsument ma prawo również wtedy zwrócić się o udzielenie ustawowych wakacji kredytowych – wówczas z chwilą otrzymania wniosku konsumenta bank jest obowiązany udzielić ustawowych wakacji kredytowych, a udzielone przez siebie wakacje komercyjne przerwać" - czytamy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/