"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 54,5 tys. ton i była wyższa o 6,9 tys. ton (+14%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z lipca 2019 r. Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A.. Wzrost sprzedaży miedzi odnotowano również w KGHM International Ltd. (o ok. 1,8 tys. ton)" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 105,2 tony i była wyższa o 21,1 tony (+25%) w porównaniu do sprzedaży z lipca ubiegłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 8,3 tys. troz i była porównywalna do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie zeszłego roku (+2%).

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (+11%) w odniesieniu do lipca 2019 roku. Wzrost sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda, podano także.

W spółce-matce:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 43,3 tys. ton i była wyższa o 4,8 tys. ton (+12%) w porównaniu do lipca 2019 r. Wyższa sprzedaż katod miedzianych podyktowana była głównie utrzymującym się dużym zapotrzebowaniem na miedź w Azji. Ponadto niższa sprzedaż lipca ubiegłego roku podyktowana była koniecznością budowania zapasu związaną z jesiennym remontem w Hucie Miedzi Cedynia. Tym niemniej wzrost sprzedaży wobec spadku produkcji miedzi elektrolitycznej w lipcu 2020 względem lipca 2019 oznaczać będzie konieczność odbudowy zapasów w kolejnych miesiącach roku (sierpień / wrzesień 2020), czego efektem może być widoczny spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym;

- Sprzedaż srebra wyniosła 102,7 tony i była wyższa o 20,4 tony (+25%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2019 r. Wzrost wynikał z wyższej produkcji srebra oraz uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost/ spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej;

- Sprzedaż TPM wyniosła 1,3 tys. troz i była niższa o 0,1 tys. troz (-7%) względem sprzedaży lipca 2019 roku. Spadek związany był z mniejszą sprzedażą złota na rynek krajowy w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

W KGHM International:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 5,8 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (+45%) w porównaniu do sprzedaży lipca 2019 roku. Głównym czynnikiem była wyższa sprzedaż miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson (związana z wyższym wolumenem sprzedanego materiału o jeden lot, czyli o ok. 10 tys. ton wagi suchej). Niewielki spadek dotyczył natomiast sprzedaży katod z kopalni Franke (niższa produkcja) oraz miedzi pochodzącej z rudy z Zagłębia Sudbury (niższy wolumen sprzedanej rudy);

- Sprzedaż TPM wyniosła 5,0 tys. troz i była wyższa o 1,3 tys. troz (+35%) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Na wynik ten wpływ miała wyższa sprzedaż złota z koncentratu Robinson spowodowana większą ilością sprzedanego koncentratu miedzi. O 0,6 tys. troz spadła sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury (mniejsza ilość wysłanego materiału);

- Sprzedaż srebra wyniosła 0,7 tony i była wyższa o 0,3 tony (+75%) od sprzedaży lipca ubiegłego roku. Na różnicę wpłynęła wyższa sprzedaż srebra pochodzącego z koncentratu Robinson (wyższy wolumen sprzedanego koncentratu względem lipca 2019). Ilość sprzedanego srebra zawartego w rudzie Sudbury osiągnęła poziom lipca ubiegłego roku;

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,061 mln funtów i była niższa o 0,031 mln funtów w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku (-34%). Za spadek odpowiadały niższa produkcja molibdenu oraz realizacja uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień.

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- Sprzedaż miedzi wyniosła 5,4 tys. ton i była wyższa o 0,3 tys. ton (+6%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w lipcu 2019 r. Przyczyną był, wynikający głównie z wyższej produkcji miedzi, nieco wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w lipcu bieżącego roku;

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była wyższa o 0,1 mln funtów (+13%) w odniesieniu do lipca ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;

- Sprzedaż srebra wyniosła 1,8 tony i była wyższa o 0,5 tony (+38%).

"Wzrost wynikał głównie z wyższej zawartości srebra w koncentracie miedzi. Sprzedaż TPM wyniosła 2,0 tys. troz i była niższa o 1,0 tys. troz (-33%). Spadek związany był z niższą zawartością złota w sprzedanym materiale" - wskazano też w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)