Zysk operacyjny wyniósł 2,81 mln zł wobec 70,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,4 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 32,67 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 121,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,17 mln zł w porównaniu z 67,47 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej grupy są przychody osiągane z czynszów z najmu. Przychody te w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 48 441 tys. zł i wzrosły o 25,3% w porównaniu do okresu porównawczego. Wzrost przychodów z tytułu czynszów z najmu nieruchomości (o 9 778 tys. zł), wynikał głównie z tego, iż w pierwszej połowie 2020 roku wybudowane zostało 31 605 m2 powierzchni objętych umowami najmu w parkach MLP Pruszków II (34 186 m2), MLP Wrocław (15 400 m2), MLP Poznań West (7 910 m2) oraz MLP Gliwice (8 813 m2) i MLP Czeladź (210 m2). W pierwszym półroczu 2020 roku również zauważalnie wzrosły przychody z najmu w MLP Unna. Wynika to z faktu, iż większość obowiązujących umów najmu w ww. parku rozpoczęła się w połowie lub pod koniec pierwszego półrocza 2019 roku" - czytamy w raporcie.

W omawianym okresie grupa prowadziła równolegle kilka projektów deweloperskich oraz wynajmowała w obecnie posiadanych parkach ponad 697 tys. m2 istniejącej powierzchni obiektów magazynowo-biurowych, dodano.

W pierwszym półroczu 2020 roku grupa prowadziła realizację projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 144 485 m2 oraz posiada w przygotowaniu ok 74 453 m2 co łącznie daje 218 938 m2. Spośród tych projektów, zakończone w tym okresie 2020 roku zostały projekty o łącznej powierzchni 98 124 m2 głównie w parkach: MLP Pruszków II (45 524 m2), MLP Wrocław (21 370 m2), MLP Gliwice (8 813 m2), MLP Poznań West (11 690 m2)i MLP Bucharest (10 515 m2). Na dzień 30 czerwca 2020 roku w toku budowy pozostawało 46 361 m2 w parkach: MLP Pruszków II i MLP Wrocław West, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 11,91 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)