KNF informuje, że są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Dom Maklerski w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r., w zakresie aktywności na rynku kapitałowym, czyli zidentyfikowanych przypadków świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego bez posiadania w tym zakresie odpowiedniego zezwolenia KNF.

Komisja podała, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1, w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r., zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Należy wskazać, że zawiadomienia składane przez KNF mogą dotyczyć także fragmentu działalności prowadzonej przez dany podmiot, co nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w pozostałych obszarach" - dodano w komunikacie. (PAP)

pgo/ drag/