Zysk operacyjny wyniósł 3,01 mln zł wobec 17,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,6 mln zł, wobec 25,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,25 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 367,81 mln zł rok wcześniej.

"Ilość sprzedaży w II kwartale 2020 roku wyniosła 22,6 tys. ton i była o 55% niższa niż w II kwartale 2019 roku, a głównym powodem spadku był wybuch pandemii koronawirusa i w konsekwencji gwałtowne załamanie popytu na wyroby grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 15,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 482,34 mln zł w porównaniu z 774,25 mln zł rok wcześniej.

"W całym I półroczu 2020 roku zysk EBITDA wyniósł 36,7 mln zł i spadł w stosunku do I półrocza 2019 roku o 27%. Osiągnięte w I półroczu 2020 roku słabsze niż w poprzednich latach wyniki w zakresie zysku EBITDA były efektem bezprecedensowego spadku popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego i w konsekwencji znacznie mniejszych wolumenów produkcji i sprzedaży, co przełożyło się na zmniejszenie wielkości osiąganych zysków w bezwzględnych wartościach. Ponadto, w związku z faktem dużego niewykorzystania zdolności produkcyjnych grupa, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zaliczyła do wyników I półrocza 2020 roku dodatkową kwotę kosztów w wysokości 2,8 mln zł. Mniejsza ilość sprzedaży wpłynęła na zwiększenie jednostkowego kosztu produkcji, jednak dzięki szeregu działaniom redukującym koszty oraz optymalizującym procesy produkcyjne, jak również dobrej relacji cenowej (marży handlowej), jednostkowy zysk EBITDA był o 9% wyższy niż roku wcześniej i ukształtował się na poziomie 523 zł/tonę" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 0,36 mln zł wobec 64,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)