Zysk operacyjny spółki wyniósł 9,39 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,4 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowane w minionym okresie wyniki potwierdzają mocne fundamenty Vigo System, pozwalające nam rozwijać się i zwiększać skalę działalności również w dobie pandemii. Globalne perturbacje nie tylko nie zachwiały naszą organizacją, ale i potwierdzimy skuteczność naszego modelu biznesowego, opartego m.in. o konsekwentnie umacnianą przewagę technologiczną i zróżnicowane oraz z roku na rok poszerzane grono odbiorów naszych produktów. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych klientów na całym globie. W 2020 r., robiąc kolejny krok w ekspansji na rynki Azji Wschodniej, zdecydowaliśmy się na uruchomienie przedstawicielstwa Vigo System na Tajwanie. Pandemia w dłuższym okresie może wpłynąć korzystnie na rozwój naszej działalności. Obecna sytuacja m.in. uwypukliła zalety automatyzacji szeregu obszarach gospodarki i życia społecznego, która nie będzie jednak możliwa bez zastosowania wysokiej klasy sensorów. Doświadczenia ostatnich miesięcy i unaocznione w tym okresie szanse biznesowe dla Vigo System wpłyną na kształt strategii rozwoju spółki na kolejne lata, nad którą obecnie pracujemy. Nie mamy wątpliwości - potencjał rozwoju rynku, na którym działamy jest ogromny, a Vigo System dziś jest na początku drogi na biznesowy szczyt" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,3 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 19,9 mln zł rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży w minionym okresie to w dużej mierze zasługa ponad 500-proc. wzrostu sprzedaży w segmencie zbrojeniowym, do 3,9 mln zł. Wzrost sprzedaży związany jest z realizacją zamówień dla francuskiego koncernu Safran Aerotechnics, jak również wyższej sprzedaży dla polskiego PCO (specjalizującego się w produkcji urządzeń optoelektronicznych dla wojska)" - czytamy w komunikacie.

Największym rynkiem zbytu detektorów Vigo System w 2020 r. pozostaje sektor przemysłowy, który odpowiadał w minionym półroczu za blisko 49% sprzedaży grupy. Przemysłowymi odbiorcami detektorów Vigo System są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Na drugie miejsce rankingu sprzedażowego, z 4,4 mln zł przychodów w analizowanym okresie, awansował segment medyczno-naukowy. To m.in. zasługa projektu realizowanego z nowym klientem Vigo System. Na trzecim miejscu pod względem wielkości obrotów w I półroczu 2020 r. uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu - systemów do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w pociągach. Sprzedaż w tym segmencie, 4,2 mln zł, wygenerowała blisko 16% całkowitych obrotów spółki, wymieniono.

Spółka ocenia, że jej rentowność utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Rentowność netto za I połowę 2020 r. wyniosła 31,2%, a rentowność EBITDA 47,3%, podsumowano.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)