"Zadaniem doradcy będzie wsparcie Budimex w przeprowadzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego oraz ewentualne wsparcie Budimex we wdrożeniu wybranego scenariusza strategicznego. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, przeglądu opcji strategicznych opracowanym przez Budimex i doradcę dokonanie przedmiotowego przeglądu powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zostanie przeprowadzona analiza rynku i rozpoznanie zainteresowania potencjalnych inwestorów. W oparciu o wyniki powyższych czynności, Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, co powinno nastąpić do 30 listopada 2020 r., podano także.

Wskazane terminy mają charakter szacunkowy oraz zostały ustalone w obecnych warunkach rynkowych i gospodarczych, zastrzega spółka.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)