Strata operacyjna wyniosła 1,13 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,35 mln zł w III kw. wobec 34,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019/2020 spółka miała 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,76 mln zł w porównaniu z 106,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wyniosła 4,21 mln zł wobec 9,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)