"O ile nie zmieniamy celu w budowaniu sobie drugiej nogi biznesowej w obszarze hard rock mining - bo tu widzimy najwięcej synergii i najlepiej możemy wykorzystać potencjał techniczny i technologiczny już zgromadzony w Famurze - o tyle będziemy zwiększać atencję związaną z budowaniem potencjalnych możliwości wchodzenia w nowe perspektywiczne branże, lokowane zupełnie poza górnictwem" - powiedział Bendzera podczas telekonferencji.

Wcześniej spółka poszukiwała celów akwizycyjnych w HRM na terenie Ameryki Północnej.

"Dziś, po doświadczeniach procesu realizowanego w ubiegłym roku oraz patrząc jak pandemia COVID-19 wpływa na zmianę funkcjonowania łańcuchów dostaw, bardziej skupiamy się na znalezieniu podmiotu zlokalizowanego bliżej, najlepiej w rejonie Unii Europejskiej. Dziś już pracujemy nad takimi projektami" - wskazał prezes.

W lutym 2020 r. spółka powołała wewnętrzny zespół, który zajął się analizą potencjalnej dywersyfikacji biznesowej. Zdefiniowano dziesięć obszarów branżowych, w których Famur będzie poszukiwać potencjalnych akwizycji. Są to: maszyny do przeróbki materiałów, maszyny dla inżynierii lądowej i budownictwa, maszyny i linii do automatycznej produkcji systemów magazynowania, produkcja komponentów lub całych rozwiązań dla energetyki wiatrowej, maszyny do produkcji papieru i opakowań papierowych, tabor i infrastruktura kolejowa, przemysłowe systemy pompowe, maszyny i linie do recyklingu, urządzenia do przesyłu, dystrybucja i magazynowanie energii elektrycznej, maszyny i urządzenia dla eksploatacji złóż offshore.

"Bierzemy pod uwagę - jako potencjalne cele akwizycji - spółki o przychodach przekraczających 300 mln zł w skali roku. Najlepiej, by były to podmioty o przychodach opierających się o 500 mln zł, bo to pozwoliłoby nam w miarę szybko wprowadzić do naszej struktury rachunku zysków i strat nowe branże i zmniejszyć ekspozycję na sektor energetyki konwencjonalnej" - dodał Bendzera.

Wskazał też, że podobnie jak w przypadku HRM, spółka najbardziej zainteresowana jest akwizycją podmiotów z obszaru Unii Europejskiej.

"Zależy nam, żeby jak najszybciej móc zrealizować projekt akwizycyjny, żeby przejść z fazy przygotowawczej i negocjacyjnej do fazy rozwoju operacyjnego. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku zrobić jakiś duży krok jeśli chodzi o posunięcie tych projektów do przodu" - podsumował prezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)