"Wstępny wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku, określony jako wartość długu netto EBITDA wyniósł ok. 2,03 wobec 2,93 za analogiczny okres roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Wstępny stan skonsolidowanych środków pieniężnych wzrósł na dzień 30 czerwca 2020 roku do ok. 297 mln zł (wzrost o ok. 97% r/r), podano także.

"W ocenie zarządu spółki, na wyżej wymienione wyniki miały wpływ: podwyższenie cen towarów m.in. w wyniku deprecjacji walut lokalnych do EURO oraz USD, co wpłynęło na poprawę marży brutto; przyśpieszenie rotacji należności spływu gotówki, co wpłynęło przede wszystkim na obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz faktoringu; ograniczenie kosztów operacyjnych m.in. na skutek renegocjacji niektórych umów, ograniczenia liczby prowadzonych projektów, w tym IT; oraz obniżenie stóp procentowych" - napisano w materiale.

Szacowany poziom zapasów w grupie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł ok. 2 237 mln zł i był niższy o ok. 2% r/r.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i jej grupę kapitałową w I półroczu 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2020 roku, które zostaną opublikowane w dniu 9 września 2020 rok, podkreślono także.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)