"Na mocy przedmiotowej umowy emitent przejął pełne prawa od osób fizycznych i nabył:
1. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem 'System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2", zgłoszony do ochrony w dniu 06.04.2020 r.
2. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem: 'Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu' zgłoszony do ochrony w dniu 21.05.2020 r.
3. autorskich praw majątkowych do utworów wykorzystywanych do wytwarzania opakowań detalicznych testerów" - czytamy w komunikacie.

JR Holding zapłacił za komplet praw IP łączną cenę 1,9 mln zł brutto.

Na mocy przedmiotowej umowy sprzedający zobowiązali się w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy:
a. aktywnie uczestniczyć w promocji testerów od strony naukowej,
b. udzielać wypowiedzi do mediów (w tym wywiady ustne i pisemne w mediach branżowych) na prośbę kupującego lub bezpośrednio mediów, na temat zaburzeń smaku u osób z rozpoznaniem wirusa SARS-CoV-2 i/lub COVID-19 oraz przydatności testerów w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 itp.,
c. udzielać kupującemu wszelkich posiadanych informacji, rad i wskazówek dotyczących właściwości, zastosowania i sposobu użycia wynalazków oraz testerów,
d. przekazać wszelkie doświadczenia techniczne i organizacyjne dotyczące zastosowania, sposobu użycia patentu oraz sposobu wytwarzania testerów,
e. nie wykonywać jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu lub prawa do uzyskania patentu, wymieniono.

"Testy zaburzeń smaku w COVID-19 zostały dopuszczone do sprzedaży 4 września 2020 r. Pierwszy pakiet 25 tys. sztuk testów został już sprzedany. Spółka Tastein jest wyłącznym dystrybutorem wskazanych testów zaburzeń smaku w COVID-19. Spółka Tastein poinformowała emitenta, że prowadzi działania nad zwiększeniem produkcji, aktualnie zdolności produkcyjne wynoszą 500 tys. szt. testów miesięcznie i zamierza sprzedać kilka milionów sztuk testów zaburzeń smaku w COVID-19, o czym emitent będzie informował rynek na bieżąco stosownymi raportami bieżącymi" - czytamy dalej.

JR Holding ASI jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

(ISBnews)