Przedmiotem umowy jest współpraca w takich obszarach jak: wprowadzenie i sprzedaż badań molekularnych z oferty Centrum Badań DNA na rynkach Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu; testowanie próbek pod kątem SARS-Cov-2; transfer technologii NGS od firm z grupy Inno-Gene do Pharmbiotest Ukraine; rozwój technologii umożliwiających wysokowydajne badania przesiewowe noworodków na Ukrainie, a także współpraca naukowa i wspólne aplikowanie o środki badawcze na rozwój w celu wdrażanie nowych testów genetycznych i technologii badań DNA na rynkach wschodnich.

Podpisanie umowy jest jednym z punktów strategii, ukierunkowanej na ekspansję zagraniczną i sprzedaż swoich produktów poza terenem Polski, podano także.

Pharrmobiotest jest spółką związana z grupą Microkhim, działającą na rynku od 25 lat na rynkach Europy Wschodniej. Obie firmy posiadają rozbudowaną sieć sprzedaży na rynkach ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, kazachskim oraz w Uzbekistanie i Azerbejdżanie.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)