Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia, podano.

Krzysztof Szypuła od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie od 1994 do 2010 roku zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych oraz Australii pracował na wielu stanowiskach i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z Polskim Oddziałem Prudential plc z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem oraz z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Od 2018 roku w PZU pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii produktowej, wskazano również.

"Małgorzata Kot [...] w latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU SA oraz HDI Asekuracja TU SA. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance. Od kwietnia 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU Życie SA" - czytamy w komunikacie.

W osobnych komunikatach spółka poinformowała, że 9 września br. Elżbieta Häuser-Schöneich złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządów PZU SA i PZU Życie SA, a Adam Brzozowski zrezygnował z zasiadania w zarządzie PZU SA. Złożone rezygnacje nie zawierają informacji o ich przyczynach.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)