Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,58 mln zł w II kw. 2020 r.

W I poł. 2020 r. spółka miała 8,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 67,43 mln zł, co oznacza wzrost o 47% r/r.

Skonsolidowany zysk netto ogółem w I półroczu br. wyniósł 9,4 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, a wynik EBITDA sięgnął 15,8 mln zł wobec 10,2 mln zł rok wcześniej.

"W prezentowanym okresie przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 51% do poziomu 55,4 mln zł, w porównaniu do 36,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 14 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 23,8%. Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity - Ardigen S.A., osiągnął w raportowanym okresie przychody na poziomie 8,8 mln zł, oznacza to wzrost o 43% r/r. Co istotne, EBITDA segmentu wzrosła aż o 217% do 1,8 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 20,1%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Selvita dynamicznie rozwija sprzedaż zagraniczną. Przychody z usług z największego rynku, tj. Stanów Zjednoczonych, wzrosły niemal trzykrotnie r/r i stanowią już prawie 28% całego segmentu usługowego. W Wielkiej Brytanii, drugim największym rynku, przychody z usług wzrosły o 63% r/r, podano także.

"Konsekwentnie realizujemy założenia strategii rozwoju, które przekładają się na naszą pozycję rynkową oraz na wyniki operacyjne i finansowe. Pierwsze półrocze 2020 r. potwierdza, że rynek przedklinicznych CRO nadal się rozwija i dywersyfikuje, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Jesteśmy zadowoleni, że w tych okolicznościach potrafiliśmy umocnić naszą pozycję wśród klientów, szczególnie na rynku amerykańskim. Efektywnie pozyskujemy i realizujemy kontrakty, nawet w okresie pandemii, o czym świadczy rekordowy backlog. Ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniają poszerzanie kontaktów biznesowych, dlatego staramy się dobrze wykorzystać wirtualną przestrzeń i w ten sposób budować rozpoznawalność Selvity na rynku globalnym, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost przychodów" - skomentował współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,59 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)