W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ramach kontraktu powstanie brakujący fragment trasy S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą o długości ok. 7 km.

"Wykonawca, firma Budimex, ma wykonać prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji samych robót nie wlicza się okresów zimowych. Kontrakt opiewa na ponad 282 mln zł [brutto]. Wykonawca przebuduje odcinek DK1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km. Nawierzchnia zostanie przystosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria" - czytamy w materiale resortu.

Trasa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo cała droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym, podano także.

W realizacji, poza fragmentem drogi, na który właśnie została podpisana umowa, są jeszcze cztery kolejne: druga jezdnia S1 Pyrzowice - Podwarpie; odcinki Oświęcim (z węzłem) - Dankowice (umowa podpisana 14 maja 2020 r.) oraz Dankowice - Bielsko-Biała (umowa podpisana 3 sierpnia 2020 r.), a także Przybędza - Milówka, czyli tzw. obejście Węgierskiej Górki. W przetargu natomiast znajduje się odcinek Mysłowice - Oświęcim (bez węzła), przypomina resort.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)