"Naszym celem jest IPO w czwartym kwartale. Dokładny harmonogram będzie zależał od licznych spotkań, które planujemy odbyć w ciągu kilku następnych tygodni" - powiedział prezes Francois Nuyts podczas telekonferencji.

"Według harmonogramu, prospekt powinien zostać opublikowany na początku przyszłego tygodnia" - dodał dyrektor finansowy Jon Eastick.

Allegro poinformowało dziś, że zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i planuje pierwotną ofertę publiczną obejmującą nowe akcje o wartości ok. 1 mld zł brutto oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa.

Jak podała spółka, oferta obejmuje (i) ofertę publiczną na terytorium Polski obejmującą: (a) ofertę dla inwestorów detalicznych oraz (b) ofertę dla inwestorów instytucjonalnych; (ii) ofertę w Stanach Zjednoczonych dla wybranych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z definicją w Regule 144A i na jej podstawie, lub na podstawie innego zwolnienia lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracyjnym amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (iii) ofertę dla wybranych innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską, zgodnie z Regulacją S na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta Publiczna w Polsce będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.

Grupa i akcjonariusze sprzedający zamierzają przydzielić inwestorom detalicznym około 5% ostatecznej łącznej liczby oferowanych akcji.

Ponadto wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez grupę w dniu wejścia na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 000 zł (2 570 USD) na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

(ISBnews)