Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 271 mln zł wobec 2.446 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA spadła do 2.805 mln zł z 4.395 mln zł w I połowie 2019 roku.

Wyniki PGE są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy. 31 sierpnia spółka szacowała, że jej EBITDA w I półroczu wyniosła 2.805 mln zł, a strata netto jednostki dominującej ok. 688 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I półroczu 2020 roku 22.776 mln zł wobec 18.236 mln zł rok wcześniej. (PAP Biznes)

pel/ gor/