"Na dzień publikacji sprawozdania trwają zaawansowane prace nad opracowaniem nowej strategii grupy do 2030 roku. Strategia ma dostosować GK PGE do zmieniającej się rzeczywistości i otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań branży energetycznej, w tym polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej. Publikacja strategii przewidywana jest na jesień 2020 roku" - czytamy w raporcie półrocznym.

W maju br. prezes Wojciech Dąbrowski zapowiadał, że PGE powinna zaprezentować na jesieni nową strategię, uwzględniającą ścieżkę odchodzenia od węgla (jednak podkreślał, że nie będzie to możliwe w ciągu 10 lat).

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)