"Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) jest wynalazek biotechnologiczny - test genetyczny oparty o technologię LAMP umożliwiający identyfikacje wirusa w ciągu kilku minut. Test przeznaczony jest do użytku zarówno w laboratoriach medycznych jak i w warunkach terenowych (np. na lotniskach), a identyfikacja wirusa następuje poprzez zmianę barwy roztworu reakcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Jednym z zastrzeżeń patentowych jest metoda do identyfikacji koronawirusa bez etapu izolacji RNA. W tym przypadku materiałem badanym jest wymazówka pacjenta, co stanowi nowość w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Wynalazek spółki zależnej pozwala skrócić czas identyfikacji koronawirusa do 10 minut w porównaniu do tradycyjnych metod diagnostycznych RT-PCR (6-7 godzin bez uwzględnienia czasu dostarczenia materiału do laboratorium medycznego), wskazano również.

Przedmiotowy wniosek złożony do Urzędu Patentowego umożliwia spółce czerpanie korzyści z komercjalizacji np. licencjonowania oraz gwarantuje ochronę prawną na całym świecie. Spółka poinformowała, iż prowadzi rozmowy z producentami urządzeń mobilnych w celu opracowania prototypu umożliwiającego przeprowadzenie reakcji w warunkach terenowych.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)