"Aktualizacja prognozy wydobycia gazu ziemnego związana jest z pozyskaniem przez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway w 2020 roku 3,3% udziałów w złożu Gina Krog od Aker BP oraz 6,45% udziałów w złożu Kvitebjørn i 3,225% udziałów w złożu Valemon od A/S Norske Shell" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka prognozowała wydobycie w Norwegii na poziomie 0,5 mld m3 w 2020 i 0,7 mld m3 w 2021 roku.

"Dzięki temu przejęciu wydobycie węglowodorów przez naszą spółkę na Norweskim Szelfie Kontynentalnym znacząco wzrośnie, do 0,9 mld m3. […] Wydobycie wzrośnie w 2021 r. o 45% w stosunku do 2019 r." - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Po zatwierdzeniu dokonanych akwizycji przez norweską administrację naftową i fiskalną, PGNiG Upstream Norway będzie posiadać udziały w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podano również.

"Spółka przewiduje, że szacowany poziom produkcji gazu ziemnego z posiadanych złóż znajdujących się obecnie w fazie produkcyjnej i fazie zagospodarowania może osiągnąć szczytowy poziom około 2,2 mld m3 gazu ziemnego rocznie w latach 2026-2027. Powyższe dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z ewentualnych przyszłych akwizycji złóż w związku z realizacją 'Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r.'" - czytamy dalej.

"Możemy już potwierdzić, że na lata 2026-2027 już na pewno osiągniemy poziom wydobycia gazu 2,2 mld m3, co oznacza, że zbliżamy się do planowanego poziomu 2,5 mld m3. Te dane dotyczą złóż produkcyjnych, mamy też złoża eksplorowane, niewykluczone, że poziom będzie większy" - skomentował prezes.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)