"Rynek OZE w Polsce jest we wstępnej, ale już dynamicznej fazie rozwoju. Firm z doświadczeniem w tym obszarze jest nadal stosunkowo niewiele, a popyt na rozwiązania z obszaru 'zielonej energii' lawinowo rośnie. Sprzyja temu zarówno wzrost cen energii konwencjonalnej, jak zwiększanie się świadomości proekologicznej oraz wsparcie w postaci dotacji i ulg. Z naszego punktu widzenia to doskonały moment, by zacząć budowanie kompetencji i referencji Dekpolu na tym atrakcyjnym rynku. Wejście w ten nowy obszar u boku sprawdzonego i doświadczonego partnera, jakim jest T&T, pozwoli nam na podjęcie zdecydowanych działań oraz przyspieszenie procesu zdobywania doświadczenia w obszarze budowy instalacji i farm fotowoltaicznych" - powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

"W ramach współpracy rozpoczęliśmy już projektowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 75 MW. Spodziewamy się, że docelowa moc wspólnych projektów może wynosić nawet 500 MW. Przy ich realizacji wykorzystywać będziemy z jednej strony doświadczenie i know-how T&T na rynku OZE, a z drugiej - kompetencje Dekpolu w zakresie kompleksowego zarządzania projektami i działalności budowlanej" - dodał.

W jego opinii, dzięki efektom synergii płynącym ze współpracy spółka będzie mogła przygotować atrakcyjną, wyróżniającą się na rynku ofertę dla potencjalnych klientów.

"Podsumowując, rodzące się nowe przedsięwzięcie to pierwszy krok Dekpolu na rynku OZE, który w naszym przypadku oferuje szerokie spektrum możliwości biznesowych. Zamierzamy jak najlepiej wykorzystać jego potencjał" - zakończył Tuchlin.

Partnerem Dekpolu jest firma T&T, posiadająca udokumentowane doświadczenie realizacji innowacyjnych projektów w tym obszarze. Dzięki połączeniu kompetencji spółki będą mogły zaoferować wyróżniające się na rynku warunki dewelopmentu i budowy farm fotowoltaicznych na potrzeby zróżnicowanych odbiorców - zarówno firm skoncentrowanych na produkcji energii elektrycznej, jak i innych podmiotów, dla których "zielona energia" może być istotnym dodatkiem do podstawowej działalności operacyjnej, podano także.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Dekpol sprzedał 382 lokale w 2019 r. wobec 569 lokali w 2018 r.

(ISBnews)