"Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 2 573 132 akcji spółki. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 30 września 2020 roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 7 października 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka osiągnęła w ub.r. ok. 4,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto na poziomie 837 tys. zł.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)