Bank podkreślił, że jego celem strategicznym było i jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Dla osiągnięcia tego celu został przygotowany i przedstawiony rynkowi plan działań służących szybkiej ich poprawie.

"Ze względu na fakt, że kurator banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego planu naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru" - czytamy w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy, obliczony zgodnie z obowiązujący przepisami CRR/CRD IV Grupy wyniósł 0,86% na koniec czerwca. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Grupy wynosił 0,3%.

Bank podał 23 września, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - działający jako kurator Idea Banku - nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwały zarządu banku przewidującej emisję 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł, która ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)