Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 1 października br.

28 lipca 2020 r. wzywający ogłosili wezwanie do sprzedaży 7 028 494 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających łącznie do 7 028 494 głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotami nabywającymi miały być Max Welt i Master Pharm S.A., w ten sposób, że spółka miała nabyć do 4 300 000 akcji, a Max Welt do 2 728 494 akcji.

Wzywający zamierzali osiągnąć stan, w którym będą posiadać 21 500 000 akcji (tj. wszystkie akcje spółki).

Wzywający zamierzali też podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w przypadku nabycia przez wystarczającej liczby akcji, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)