Strata operacyjna wyniosła 232,3 mln zł wobec 158,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 253,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 520,1 mln zł rok wcześniej.

"Kontynuujemy realizację strategii GO.22, koncentrując działalność na regionie CEE i rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Intensywnie pracujemy nad produktem i widzimy wzrost zadowolenia klientów. Jednocześnie wyłączamy z grupy nierentowne projekty, a także obniżamy koszty. Jesteśmy elastyczni i przygotowani na zmiany w otoczeniu. Nie satysfakcjonuje nas sam udział w wyścigu, my chcemy go wygrać" - powiedział założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

CCC szybko odbudowało sprzedaż po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa. Grupa odnotowała poprawę sprzedaży LFL w ujęciu kw./kw., z -48% w II kw. do -16% w III kw., za sprawą stale poprawiającej się odwiedzalności sklepów oraz wysokiej konwersji i koszyka zakupowego. Oznacza to, że do sklepów przychodził bardziej zdecydowany na zakup klient. Obecnie ten trend nadal się utrzymuje. Grupa obserwując zmiany zachowań zakupowych kieruje ofertę do całych rodzin, przygotowując szereg efektywnych akcji promocyjnych i sprzedażowych. "Szybka odbudowa przychodów w przypadku Grupy CCC to efekt dobrego przygotowania do sprzedaży w kanale stacjonarnym i pozostającej na wysokim poziomie dynamiki e-commerce" - podkreślono również.

Udział e-commerce (realizowany poprzez 64 platformy online) w przychodach grupy w II kwartale 2020 r. wynosił blisko 50% wobec 23% rok wcześniej, a z kolei w III kwartale 2020 r. (dane wstępne) 38% wobec 25% rok wcześniej. Spółka w II i III kwartale silnie rozwinęła internetowe punkty styku z klientem, uruchamiając łącznie 12 nowych platform desktop i aplikacji na nowych rynkach zagranicznych. Przychody e-commerce z platform innych niż eobuwie wyniosły w II kwartale już 156 mln zł (25% udziału w sprzedaży segmentu e-commerce), co pokazuje, że koncentracja na rozwoju komplementarnych do eobuwie platform przynosi zakładane efekty, wynika z komunikatu.

"W czasie zamknięcia sklepów w kwietniu e-commerce stanowił aż 95% naszej sprzedaży. Dziś umacniamy nasz model omnichannel, z silniejszym niż przed pandemią kanałem internetowym. Pokazuje to utrzymująca się, wysoka dwucyfrowa dynamika sprzedaży notowana co miesiąc. Kluczowe inwestycje grupy od dłuższego czasu skoncentrowane są na kanałach sprzedaży online. Dziś monetyzujemy je. Eobuwie jest wciąż motorem napędowym sprzedaży internetowej w grupie, ale inne platformy coraz więcej ważą w naszych przychodach, widać intensywną pracę naszych zespołów. Istotnie poprawiliśmy także marżę brutto w segmencie online - w II kwartale o 2,1 pkt proc., a w III kwartale 2020 r. o ponad 1 pkt proc." - dodał wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii Karol Półtorak.

"Wyciągnęliśmy wnioski z pandemii. Pracujemy nad uruchomieniem drugiego miejsca wysyłki e-commerce, tak by centrum logistyczne w Polkowicach, nastawione tradycyjnie na obsługę klientów sklepów stacjonarnych, było w stanie w każdym momencie wspierać dostosowane do obsługi klienta indywidualnego centrum w Zielonej Górze, gdzie realizowane są zamówienia internetowe. Dzięki temu, w razie szczytu zamówień e-commerce, będziemy w stanie obsługiwać je z dwóch miejsc. Ponadto, w niedalekiej przyszłości, uruchomimy też wysyłki e-commerce na nowe, nieobsługiwane jeszcze rynki. W kolejce czeka również uruchomienie wysyłek zamówień do klientów internetowych bezpośrednio ze sklepów" - powiedział także wiceprezes CCC ds. logistyki i produkcji Mariusz Gnych.

"Smuklejsza kosztowo organizacja, nieobciążona żadnymi nierentownymi przedsięwzięciami, skoncentrowana na CEE oraz budowaniu przewagi w kanale online, to oś naszej strategii. Już teraz udało się dużo osiągnąć w tym obszarze. Prowadzimy przegląd sieci sprzedaży, wyłączając nierentowne lokalizacje i projekty. Grupa CCC podjęła decyzję o reklasyfikacji spółki Karl Voegele do działalności zaniechanej, a także zawiązaniu rezerw i odpisów m.in. na działalność w Szwajcarii i Niemczech. Są to zdarzenia o charakterze jednorazowym, ukierunkowane na poprawę rentowności Grupy CCC w kolejnych okresach. Naszym centralnym punktem zainteresowania pozostaje obecnie region Europy Środkowo-Wschodniej oraz segment e-commerce, który konsekwentnie będziemy rozwijać" - zapewnił prezes Marcin Czyczerski.

W II kwartale spółka eobuwie wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 538 mln zł (+54% r/r) i osiągnęła blisko trzykrotną poprawę marży EBITDA, o 9,1 pkt proc. r/r (do 14,1%).

"W II kwartale odnotowaliśmy skokową poprawę rentowności - powyżej założeń naszej strategii. Rośnie udział sprzedaży na nowych rynkach. W III kwartale utrzymujemy dobrą dynamikę przychodów i solidną rentowność. Rośnie także znaczenie rozwijanego przez nas sklepu online z modą premium Modivo. Kontrybucja Modivo do sprzedaży eobuwie wynosiła na koniec III kwartału 10%" - ocenił założyciel i prezes eobuwie Marcin Grzymkowski.

"Wyniki za II kwartał oraz wstępne dane za III kwartał pokazują, że skutecznie stabilizujemy sytuację finansową, skupiamy się na perspektywicznych projektach i wykorzystujemy możliwości rynkowe. Jesteśmy gotowi na nowy sezon jesień-zima, który trwa już w najlepsze. Mamy zabezpieczoną kolekcję i pracujemy nad uzyskaniem finansowania gwarantowanego przez BGK oraz dodatkowego finansowania z PFR, stanowiącego dla nas bufor bezpieczeństwa" - podsumował Półtorak.

W I poł. 2020 r. spółka miała 928 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 115,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 186,1 mln zł w porównaniu z 2 457,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 410,07 mln zł wobec 4,5 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)