Strata przed opodatkowaniem wyniosła 3,12 mln zł wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły -37 tys. zł w II kw. 2020 r. wobec 36 tys. zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 2,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach równych 0 w porównaniu z 109 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 1,96 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)