Spółki zawarły umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 9 turbin wiatrowych V136-3.0MW o łącznej mocy 27 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od I kw. 2021 r. do III kw. 2022 r., podano w komunikacie.

Ponadto zawarto umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla farmy wiatrowej.

"AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas - Poland Sp. z o.o. gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz farmy wiatrowej rekompensaty" - czytamy dalej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)