"Chcemy ten Zielony Zwrot faktycznie realizować i kontynuować, a nawet może go jeszcze pogłębiać" - powiedział Topolski w rozmowie z ISBnews.TV.

W 2018 roku, jeszcze przed ogłoszeniem aktualizacji strategii Zielonego Zwrotu, grupa miała ok. 500 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, podczas gdy celem w strategii jest dodatkowe 900 MW w wietrze i dodatkowe 300 MW w fotowoltaice do 2030 r. Do końca tego roku spółka może osiągnąć ok. 28-30% realizacji tego celu.

"Naszym ambitnym planem jest, bo przymierzamy się do kolejnej aktualizacji strategii, by zwiększyć ilość mocy zainstalowanej w fotowoltaice do roku 2030 nie do 500 MW, tylko do ok. 1 000 MW. Gdybyśmy faktycznie osiągnęli w wietrze te 900 MW, i ok. 1 000 MW w fotowoltaice, to w naszym miksie energetycznym na koniec 2030 roku ten udział powinien wynosić ok. 64 do 66% Zielonej energii" - wskazał wiceprezes.

"Bardzo chcielibyśmy do końca roku aktualizację zrobić. Oczywiście, zaopiniować ją przez organy korporacyjne i na koniec roku opublikować doprecyzowanie pewnych kierunków, pewnych zmian, które chcemy jeszcze wprowadzić w tym Zielonym zwrocie Taurona" - dodał.

Grupa zakłada zwiększenie poziomu pozyskiwania terenów pod fotowoltaikę oraz wykorzystywanie własnych terenów w tym celu, jak to się dzieje w dawnej elektrowni Jaworzno I. W energetyce wiatrowej możliwe są akwizycje.

"Inny kierunek, którego ja jestem dużym zwolennikiem, to jest wejście w wodór i prowadzenie inwestycji już nie na skalę tylko badawczą, tylko już na małą komercyjną, dla przetestowania możliwości bycia producentem wodoru w połączeniu z wytwarzaniem metanu - sztucznego metanu, czyli syngazu. Polegałoby to na tym, że w ramach wybudowanych elektrolizerów, też na terenie danej elektrowni, elektrolizery byłyby zasilane energią Zieloną, m.in. z tej farmy fotowoltaicznej w Jaworznie i z bloku biomasowego, czyli zasilanie energią Zieloną. A do tego byśmy, z elektrowni węglowej, nawet z tego nowego bloku 910 MW docelowo, wychwytywali CO2 tak, aby w połączeniu z wodorem drugim produktem był syngas" - powiedział także Topolski.

Tauron bierze także pod uwagę inwestycje w energetykę wiatrową na morzu i prowadzi działania, aby też w tym projekcie uczestniczyć.

"Nasze aspiracje to między 1 000 a 2 000 MW mocy. Gdybyśmy docelowo mieli je w offshore, to bylibyśmy zadowoleni" - dodał wiceprezes.

Grupa inwestuje także w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej. Wymusza to w szczególności rozwój generacji rozproszonej, generacji prosumenckiej, klastrów, spółdzielni.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)