"Inwestycja polegała na gruntownej modernizacji całego turbozespołu wytwarzającego energię elektryczną. Na nową wymieniona została część wysokoprężna i średnioprężna turbiny napędzającej generator, a także łopatki czwartego stopnia części niskoprężnej. Modernizację przeszedł także sam generator, a dodatkowo wymieniono szynoprzewody wyprowadzające prąd z generatora wraz z tzw. transformatorem blokowym. Kompleksowa modernizacja objęła również część ciśnieniową kotła, a w ramach projektu powstała instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR), pozytywnie wpływająca na parametry środowiskowe całej elektrowni" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja pozwoli na obniżenie emisji tlenku azotu o 60% w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

"W rezultacie prac modernizacyjnych blok nr 5 osiągnął wyższą sprawność, zwiększył moc o 17 MW oraz przedłużył czas eksploatacji. Zrealizowana inwestycja gwarantuje efektywną pracę elektrowni. Cieszymy się, że dzięki takim przedsięwzięciom mamy swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" - powiedział prezes Enei Elektrowni Połaniec Bogusław Rybacki, cytowany w komunikacie.

"Dzięki szeregowi inwestycji Elektrownia Połaniec charakteryzuje się wysoką niezawodnością, co pozytywnie wpływa na system energetyczny w Polsce - PSE zawsze może na nas liczyć" - dodał wiceprezes ds. technicznych Krzysztof Pawełek.

Zaawansowane prace modernizacyjne wymagały odstawienia bloku nr 5 na okres 181 dni. Pierwsza ponowna synchronizacja bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną nastąpiła w styczniu br. Następnie, na zmodernizowanych instalacjach przeprowadzono testy i pomiary gwarancyjne. Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od 21 października 2020 r. moc osiągalna bloku nr 5 została oficjalnie podwyższona do 242 MW, a całej Elektrowni Połaniec do 1 899 MW, podano także.

Modernizacja bloku nr 5 była ostatnią częścią dużego projektu "Feniks" realizowanego w Elektrowni Połaniec w latach 2013-2020. Jego celem było podniesienie ekonomiki i niezawodności pracy elektrowni, poprzez gruntowną modernizację sześciu z siedmiu konwencjonalnych bloków energetycznych, przedłużenie ich żywotności oraz dostosowanie parametrów emisyjnych elektrowni do obowiązujących, bardziej wymagających standardów.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)