"Pozytywna perspektywa wskazuje, że moglibyśmy podwyższyć rating Cyfrowego o jeden stopień w ciągu najbliższych kilku kwartałów, jeśli umocnią się jego wskaźniki kredytowe i jeśli bardziej widoczny będzie wpływ potencjalnej sprzedaży aktywów infrastrukturalnych" - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)