ZDM w Lublinie działa w imieniu zamawiających: Gminy Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

"Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone" - czytamy w komunikacie.

Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od daty podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 29 lipca 2022 r., podano także.

"W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z zamawiającymi (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 194 982 050,42 zł netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta" - napisano dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)