W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 25,6 mln zł wobec 20,7 mln zł w I-III kw. 2019 r., podano także w komunikacie.

Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane 20 listopada.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)