"Tak jak już informował PKN Orlen, rozmowy w sprawie środków zaradczych trwają. Jakichś efektów tych rozmów można się spodziewać do połowy 2021 roku" - powiedział Zengteler w trakcie wideokonferencji wynikowej.

Dzień wcześniej w trakcie wideokonferencji PKN Orlen członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych Janusz Szewczak informował, że realizacja środków zaradczych jest w trakcie uzgodnień z potencjalnymi partnerami.

"Widzimy duże zainteresowanie rozmówców w negocjacjach dotyczących środków zaradczych, nie możemy jednak ujawniać szczegółów ze względu na pozycję negocjacyjną. Niewątpliwie nie jest to łatwy proces" - mówił Szewczak.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)