"Wzrost wolumenów pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój banku w kolejnych okresach" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Kredyty brutto wzrosły o 0,3% r/r do 62,3 mld zł, depozyty zwiększyły się o 1,7% r/r do 65,9 mld zł, zaś aktywa - o 1% r/r do 77,7 mld zł, wymienił bank.

W tym okresie liczba klientów detalicznych wzrosła o 4,9% r/r do 4,3 mln, biznesowych - o 9,4% r/r/ do 235 tys., zaś online (tj. użytkownicy aplikacji mobilnych) - o 47% r/r do 585 tys.

"Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych. W III kw. 2020 wyniosła 963 mln zł, wzrost o 45% kw/kw oraz niemal 100% r/r. W III kw. 2020 bank osiągnął udział rynkowy na poziomie 6,9%" - czytamy dalej w prezentacji.

Bank zwrócił też uwagę na "bardzo dobrą" sprzedaż leasingu oraz poprawę w wolumenach pożyczek. Sprzedaż leasingu w III kw. br. wyniosła 634 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r oraz 52% kw/kw. Sprzedaż pożyczek wyniosła 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 18% kw/kw.

"Rekordowa sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Alior TFI. Sprzedaż netto w III kw. 2020 osiągnęła wartość 287 mln zł, a łączna wartość aktywów pod zarządzaniem w funduszach wzrosła o 57% r/r do niemal 920 mln zł" - napisano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)