"Kredyty będą zabezpieczone m.in. poręczeniami do łącznej sumy 200 000 000 zł (80% zaangażowania kredytodawców) udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczenie kredytów stanowić będzie również zastaw i hipoteki na wybranych aktywach oraz poręczenie następujących podmiotów z Grupy CCC: CCC.eu sp. z o.o., Gino Rossi S.A., CCC Factory Sp. z o.o., CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. Kredyt zostanie udostępniony na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania oraz bilateralnych umów z kredytodawcami o udzielenie poszczególnych części finansowania" - czytamy w komunikacie.

Umowa stanowi element realizowanego przez CCC planu stabilizacji finansowania grupy, związanego z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, który jest częścią konsekwentnie realizowanej i komunikowanej przez spółkę strategii w tym zakresie, podkreślono.

"Kredyt na kwotę 250 mln zł gwarantowany przez BGK jest kolejnym elementem realizacji planu działań podjętych przez Grupę CCC w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Plan ten konsekwentnie egzekwujemy od marca. Obecnie sytuacja finansowa spółki jest stabilna, między innymi przez udaną emisję akcji, renegocjacje czynszów, program efektywności kosztowej w zakresie sponsoringu sportowego, administracji czy marketingu. Jednocześnie, jak wskazywaliśmy wcześniej, naszą ambicją jest również zapewnienie spółce finansowych poduszek bezpieczeństwa na wypadek realizacji wszystkich, w tym najtrudniejszych dla biznesu, scenariuszy rozwoju pandemii i związanych z nią potencjalnych obostrzeń, czego przykładem jest chociażby ogłoszony wczoraj ponowny lockdown. Jesteśmy dziś nieporównywalnie lepiej przygotowani do czasowego zamknięcia kanału stacjonarnego niż wiosną" - powiedział prezes CCC Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

"Rośnie nasz e-commerce - jego dynamiki w ostatnich dniach października sięgały 100%+, a teraz, w pierwszym tygodniu listopada, są jeszcze wyższe. Jesteśmy silni w tym kanale - stanowi on już blisko 50% obrotów, a łącznie mamy 66 cyfrowych punktów styku z klientem i cały czas uruchamiamy kolejne. Finansowanie gwarantowane przez BGK ma pełnić rolę dodatkowego buforu bezpieczeństwa i pozwolić nam dalej działać w sposób elastyczny" - dodał prezes.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)