"Już w IV kw. inwestycje w pakiety wierzytelności będą istotnie powyżej tych z III czy II kw., ale apetyt mamy większy i mieliśmy jeszcze większy. Kiedy one wzrosną do poziomu sprzed COVID-19 - tego nie wiem, ale raczej to będzie najwcześniej II poł. 2021 r." - powiedział Zasępa podczas telekonferencji.

W III kw. wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 33 mln zł i była niższa o 60% w skali roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)