Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 przejdą w tryb nauczania zdalnego. Dla rodziców oznacza to konieczność zapewnienia im odpowiedniej opieki. W związku z tym 37,8 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP liczy się z nieobecnością swoich pracowników w tym okresie - wynika z badania.

Jak wskazał PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, wrześniowe badanie „KoronaBilans MŚP” pokazuje, że nieobecności pracowników w czasie zdalnej nauki mogą sięgnąć nawet 50 proc. załogi. "Tak wskazuje jedna czwarta badanych. Z kolei 64 proc. respondentów mówi o absencji sięgającej 25 proc. zatrudnionych" – wymienił.

Przypomniał, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tylko rodzicom dzieci do lat 8. "Nie obciąży on budżetu pracodawcy, bo będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale przedsiębiorcy poniosą inne koszty wynikające z nieobecności w pracy osób wykonujących służbowe obowiązki" - wskazał.

Ekspert Rzetelnej Firmy współpracującej z KRD Andrzej Kulik ocenił, że absencja pracownika jest problemem zwłaszcza w najmniejszych firmach, gdzie trudno o zastępstwo. "Pociąga za sobą koszty wynikające z niewykonanej pracy czy utraconych klientów, a także pogorszenie wydajności firmy" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że dłuższa nieobecność w pracy często wiąże się z opóźnieniami w realizacji zamówień, a co za tym idzie - późniejszą płatnością za ich wykonanie. "Pracodawcy obawiają się, że ta sytuacja potrwa zdecydowanie dłużej niż do 29 listopada, co zadeklarował rząd" – dodał.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest, jak wskazują eksperci, umożliwienie rodzicom pracy zdalnej, ale to, co sprawdza się w korporacjach wydaje się niemożliwe w mikro, małych i średnich firmach.

"Zaledwie 5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP, i to głównie z branży usługowej, może oddelegować na home office całą swoją załogę. Pracę zdalną części zatrudnionym jest w stanie zapewnić 42 proc. właścicieli firm, ale ponad połowa nie ma takiej możliwości" - zaznaczył. To głównie firmy handlowe, budowlane i produkcyjne, które nie dadzą rady tego zrobić właśnie ze względu na profil swojej działalności – dodał.

Badanie "KoronaBilans MŚP" przeprowadziła IMAS International we wrześniu 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Objęło grupę 304 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). (PAP)

autor: Magdalena Jarco